komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Ponowna pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa 62, 22 września 2020 r., godz.11:15

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września2020 roku o godzinie 11:15 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego23/35 odbędzie się:P O N O W N A P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Igruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, powierzchniaużytkowa budynku mieszkalnego wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem nieużytkowym,częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach konstrukcjidrewnianej pokryty eternitem. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.Zabudowa gospodarcza posadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym.Nieruchomości położona w gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62o powierzchni 1,7639 w obrębie 0016 obejmującą działkę numer 7773 o powierzchni 0,0548 ha orazdziałkę numer 9597 o powierzchni 1,7091 ha dla której Sąd...

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej, Zawada ul. Krótka 4, 11.09.2020 r., godz.10:30

  OBWIESZCZENIEO P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C IKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma KancelariaKomornicza w Częstochowie nr IV na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje dopublicznej wiadomości że w dniu 11.09.2020 roku o godz 10:30 w kancelarii komorniczejmieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 odbędzie się:PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :działki niezabudowanej nr. 464/2 o powierzchni 1,2189 ha. z nieruchomości położonej w powiecieczęstochowskim w gminie Kamienica Polska w miejscowości Zawada w obrębie 0006 dla której w IXWydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta onumerze CZ1C/00057815/2Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 73 100,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji jest równa 3/4 ceny oszacowania wynosi: 54 825,00 zł.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej wdniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości: Ford Transit – samochód ciężarowy, Częstochowa, ul. Wielkoborska 145, 28.08.2020 r., godz.14:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-28 r. o godz. 14:00Częstochowa przy ul. Wielkoborska 145 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Samochód ciężarowy Ford Transitrok prod. 2007, nr rej. SC 9778H,VIN WFOXXXTTFX7964125 kolor biały1,00 15 000,00 zł(brutto)15 000,00 zł(brutto)Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu. W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowaniaruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmispowoduje że...

Ponowna druga licytacja ruchomości: kompresor, szlifierka, prostownik, spawarka, waga uchylna, szafka warsztatowa, szafka z metalu, Częstochowa ul. Gilowa 35, 21.08.2020 r., godz.13:00

 OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.08.2020 r. o godz. 13:00Częstochowa przy ul. Gilowa 35 odbędzie sie ponowna druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Kompresor HP 5,5 z silnikiem elektrycznymLT 200 kolor niebieski- uszkodzony1,00 300,00 zł 300,00 zł2 Szlifierka PROMA kolor biało-czarny B2007-uszkodzona1,00 200,00 zł 200,00 zł3 Prostownik FUSE CD 1200 kolor niebieski 1,00 200,00 zł 200,00 zł4 Spawarka- brak tabliczki znamionowejuszkodzona1,00 100,00 zł 100,00 zł5 Waga uchylna Lubelskie Fabryki Wag 1984od 10-200kg1,00 400,00 zł 400,00 zł6 Szafka warsztatowa z 9 szufladami wykonanaz metalu marki LYON MSS II1,00 300,00 zł 300,00 zł7 Szafka z metalu z 4 szufladami drzwiamiuchylnymi1,00 150,00 zł 150,00 złCeną wywoławczą każdej...

Pierwsza licytacja ruchomości: Honda Civic – samochód osobowy, Częstochowa ul. Śląska 28 lok.2.2., 12.08.2020, godz. 13:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-12 r. o godz. 13:00w kancelarii komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok 2.2 w Częstochowie odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomościstanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Honda Civic nr rej SC 8112K, rok prod 2001kolor czerwony, uszkodzony tylni i przednizderzak1,00 3 000,00 zł 3 000,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomościod egzekucji i uzyskały w...

Druga licytacja ruchomości: zestaw mebli pokojowych, telewizor PHILIPS, Kłobuck, ul. Rómmla 6/44, 20.08.2020 r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-20 r. o godz. 15:00 Kłobuckprzy ul. Generała Rómmla 6/44 odbędzie sie druga licytacja ruchomości stanowiących własnośc dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Zestaw mebli pokojowych składających się z:szafa na ubrania dwuskrzydłowa, szafkastojąca przeszklona, szafka, komoda1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł2 Telewizor PHILIPS nr LCD nr 1ELA, model32PFL5322/10 z pilotem1,00 500,00 zł 500,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanejw obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomościod egzekucji i uzyskały w tym zakresie...

Druga licytacja ruchomości: Telewizor LG, Kłobuck ul. Stanisława Staszica 225, 20.08.2020, godz.16:00

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-20 r. o godz. 16:00 Kłobuckprzy ul. Stanisława Staszica 225 odbędzie sie druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Telewizor LG model 42L83400 nr serii21WRCY87728 kolor czarny z pilotem1,00 800,00 zł 800,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomościod egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Poucza...

Pierwsza licytacja ruchomości: Fiat Punto – samochód osobowy, Poczesna ul. Strażacka 7, 21.08.2020 r, godz.15:00

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-21 r. o godz. 15:00 Poczesnaprzy ul. Strażacka 7 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Samochód osobowy Fiat Punto,rok produkcji: 2003, nr rej.SCZ65CHVIN ZFA18800004662496 kolor czerwony,uszkodzona przednia maska1,00 3,000 zł 3,000 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomościod egzekucji i uzyskały w tym...

Ponowna pierwsza licytacja ruchomości: laptop Dell, telewizor Samsung, telewizor Sony, sofa wypoczynkowa, laptop Apple, Korwinów ul. Złota 3, 21.08.2020, godz.14:00

 OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.08.2020 r. o godz. 14:00 wmiejscowości: 42-263 Korwinów , ul. Złota 3 odbędzie się ponowna pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własnośćdłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Laptop Dell model PP29L 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł2 Sofa wypoczynkowa dwuosobowa kolor ecru 1,00 900,00 zł 900,00 zł3 Sofa wypoczynkowa trzyosobowa kolor ecru 1,00 1 100,00 zł 1 100,00 zł4 Laptop Apple MacBook Air 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł5 Telewizor Samsung modelUE40F6320AWXZH1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł6 Telewizor Samsung modelPS50B550T4WXXH1,00 1 500,00 zł 1 500,00 zł7 Telewizor Sony model KDL40WD655 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można...

Ponowna pierwsza licytacja ruchomości, Fiat Fiorino – samochód osobowy, Częstochowa ul. Śląska 28 lok.2.2, 12.08.2020 r., godz.14:00

   OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-12 r. o godz. 14:00 wkancelarii komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok 2.2 w Częstochowie odbędzie sie ponowna pierwsza licytacja ruchomościstanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Samochód osobowy Fiat Fiorino, rokprodukcji: 2009 nr rej SC2470R,VIN:ZFA225000000587791,00 10 000,00 zł 10 000,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowaniaruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmispowoduje że licytacja zostanie...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa