komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w Częstochowie

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

logo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.pl

OGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

logo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowa

SI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej

logo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowa

PD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

CI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawów

Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowa

CEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

Logo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .pl

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowa

e-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

e-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach

Logo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowa

ZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowa

SISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej – udział w wysokości 1/2, Częstochowa ul. Bohaterów Katynia 162/170, 10 stycznia 2023 r. godz. 11:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 10 stycznia 2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCIudział w wysokości 1/2 nieruchomości zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Bohaterów Katynia 162/170w obrębie 0408 obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 17/6 o powierzchni 1,2629 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem o charakterze komercyjnym. Przedmiotową zabudowę stanowi zespół dwóch budynków produkcyjno- magazynowo-handlowych z częścią biurową oraz socjalną. Obiekt przystosowany do ekspozycji i sprzedaży mebli. Powierzchnia użytkowa 2239,22 m2. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa komercyjna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w niewielkim oddaleniu i tereny roślinne. Nieruchomość oddalona od ścisłego centrum miasta Częstochowy około 7 km. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, w pobliżu nieruchomości przebiega...

Pierwsza licytacja nieruchomości – działka budowlana w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo, 08.11.2022, godz.10:00

O B W I E S Z C Z E N I EO P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka obejmującej działkę niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 1083 o łącznej powierzchni 2161 m2 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej wyposażonej w instalacje techniczne ( gazowa, wodociągowa). Działka uzbrojona o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Dla przedmiotowej działki Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona...

Pierwsza licytacja nieruchomości – działki budowlane w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo, 08.11.2022 r., godz.10:30

O B W I E S Z C Z E N I EO P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 listopada 2022 roku o godzinie 10:30 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka obejmującej działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych 1085 (pow.1204 m2), 1086 (pow.1210 m2), 1087 (pow. 1216 m2), 1088 (pow. 1221 m2), 1089 ( pow 1225 m2) o łącznej powierzchni 6 076 m2. Działki uzbrojone o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Dla przedmiotowych działek Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga...

Druga licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2/36, Częstochowa, 29.09.2022 r. LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 29 września 2022 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2/36 w Częstochowie o powierzchni 58,50 m2 (brak urządzonej księgi wieczystej). Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 6 października 2022 roku o godzinie 12:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 295 300,00 zł Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 196 866,67 zł Wartość rękojmi 29 530,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 530,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni...

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej – Kościelec ul. Mykanowska 13, 29.09.2022 r., godz.11:00 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komorniczanr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie11.00 w dniu 29 września 2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI- zabudowanej położonej w gminie Rędziny w miejscowości Kościelec przy ul. Mykanowskiej 13, nrdziałki 185/2, o łącznej powierzchni 0,7880 ha dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych SąduRejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00005852/4.Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 6 października 2022 r. o godzinie: 12.00 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 411.700,00 zł Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 274 466,67 złWartość rękojmi 41.170,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumyoszacowania, to jest 41.170,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości: samochód osobowy PEUGEOT 407 – 10.01.2023 r., godz. 10:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2023-01-10 r. o godz. 10:30 w kancelarii komorniczej przy ul. Ślaskiej 28 lok 2.2 , 42-217 Częstochowa odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 PEUGEOT 407 rok produkcji: 2006 nr rej: SC2195V VIN: VF36DRHRG21381315Data pierwszej rejestracji: 2006-03-24rodz. paliwa -olej napędowy1,009 000,00 zł9 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi...

Ponowna pierwsza licytacja ruchomości – Mercedes Benz 208D, Skoda Fabia, betoniarka AGRO-WIKT, piec DEFRO, opryskiwacz ciągnikowy zawieszany, ciągnik rolniczy URSUS C330 – ul. Szkolna 75, Zawady, 30.09.2022 r. godz.14:30

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2022-09-30 r. o godz. 14:30 miejscowości  Zawady przy ul. Szkolna 75 odbędzie się ponowna pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 MERCEDES-BENZ 208 D Rok produkcji: 1999, nr rej. SKL18SY VIN: WDB9023621P9072131,005 000,00 zł5 000,00 zł2 SKODA FABIA Rok produkcji: 2002, nr rej. SKLN636 VIN: TMBPH16YX2X0390361,003 000,00 zł3 000,00 zł3 Betoniarka AGRO- WIKT tablica znamieniowa nieczytelna 2,001 000,00 zł2 000,00 zł4 Piec DEFRO nr 120613040 - kolor czerwony1,001 500,00 zł1 500,00 zł5 Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany Rok produkcji: 2008 nr 5421,005 000,00 zł5 000,00 zł6 Ciągnik rolniczy URSUS C 330 Rok produkcji: 19801,007 000,00 zł7 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej...

Pierwsza licytacja ruchomości – Maszyna stolarska – grubościówka Jaroma, ul. Sobieskiego 131, Zawada, 07.10.2022 r., godz.14:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2022-10-07 r. o godz. 14:30 w miejscowości  Zawada przy ul. Sobieskiego 131 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Maszyna stolarska- grubościówka Jaroma1,0013 000,00 zł(brutto)13 000,00 zł(brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa