komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej, Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62, 12.01.2021 r., godz.12:00.

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.01.2021roku o godzinie 12:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Igruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, powierzchniaużytkowa budynku mieszkalnego wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem nieużytkowym,częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach konstrukcjidrewnianej pokryty eternitem. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.Zabudowa gospodarcza posadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym.Nieruchomości położona w gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62o powierzchni 1,7639 w obrębie 0016 obejmującą działkę numer 7773 o powierzchni 0,0548 ha orazdziałkę numer 9597 o powierzchni 1,7091 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX...

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, Częstochowa ul. Okrzei 58, 8 grudnia 2020 r., godz.11:00

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 grudnia 2020roku o godzinie 11:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Ipołożonej w Częstochowie przy ulicy Okrzei 58 numer działki 8 o powierzchni 0,0805. Nieruchomośćzabudowana zabudową o przeznaczeniu mieszkalnym i usługowym. Kamienica z 1902 roku dwukondygnacyjna zestrychem nieużytkowym o powierzchni 416 mkw wybudowana w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia icegły. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 106 mkw z 1902 roku. Lokalizacjanieruchomości w umiarkowanym oddaleniu od ścisłego centrum miasta Częstochowy.Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowieurządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00150442/8Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 310 700,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości...

Licytacje ruchomości

Druga licytacja ruchomości – Honda Civic, Częstochowa ul. Śląska 28 lok.2.2, 15.12.2020 r. godz.10:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-12-15 r. o godz. 10:00 w kancelarii komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 w Częstochowie odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Honda Civic nr rej SC 8112K, kolor czerwony, uszkodzony tylni i przedni zderzak1,003 000,00 zł3 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie...

Ponowna druga licytacja ruchomości – zestaw mebli pokojowych, telewizor PHILIPS, Kłobuck ul. Generała Rómmla 6/44, 16.12.2020 r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-12-16 r. o godz. 15:00   Kłobuck przy ul. Generała Rómmla 6/44 odbędzie się ponowna druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Zestaw mebli pokojowych składających się z: szafa na ubrania dwuskrzydłowa, szafka stojąca przeszklona, szafka, komoda1,001 000,00 zł1 000,00 zł2 Telewizor PHILIPS nr LCD nr 1ELA, model 32PFL5322/10 z pilotem1,00500,00 zł500,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem...

Druga licytacja ruchomości – laptop Dell, sofa wypoczynkowa dwuosobowa, sofa wypoczynkowa trzyosobowa, laptop Apple, telewizor Samsung, telewizor Sony, Korwinów ul. Złota 3, 14.12.2020 r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-12-14 r. o godz. 15:00  w miejscowości Korwinów przy ul. Złota 3 odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Laptop Dell model PP29L1,001 000,00 zł1 000,00 zł2 Sofa wypoczynkowa dwuosobowa kolor ecru1,00900,00 zł900,00 zł3 Sofa wypoczynkowa trzyosobowa kolor ecru1,001 100,00 zł1 100,00 zł4 Laptop Apple MacBook Air1,002 000,00 zł2 000,00 zł5 Telewizor Samsung model UE40F6320AWXZH1,001 000,00 zł1 000,00 zł6 Telewizor Samsung model PS50B550T4WXXH1,001 500,00 zł1 500,00 zł7 Telewizor Sony model KDL40WD655 1,001 000,00 zł1 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w...

Pierwsza licytacja ruchomości – SKODA OCTAVIA COMBI – samochód osobowy, Złoty Potok ul. Ks. Wenikajtysa 1, 11.12.2020 r. godz.15:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-12-11 r. o godz. 15:30 w miejscowości  Złoty Potok przy ul. ks. Wenikajtysa 1 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA OCTAVIA COMBI rok prod. 2012 nr rej. SCZ12317VIN: TMBHA61Z5D8006044 kolor srebrny1,0019 000,00 zł( netto)19 000,00 zł( netto)Do ceny oszacowania należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% w kwocie 4.370,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa