komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej – ul. Równoległa 59, Częstochowa, 7 luty 2022 r., godz.9:30

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2022 roku o godzinie 09:30 w sali nmumer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie śląskim w Częstochowie przy ulicy Równoległej 59 obejmującej działkę gruntu nr 2/3 o powierzchni 0,0973 ha. Działka częściowo ogrodzona. Przedmiotowa nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 249,00 mkw. Budynek w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00141755/9. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 166.000,00 zł netto + VAT (23%) 38.180,00 złKwota oszacowania wynosi 204.180,00 zł bruttoCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę kwota...

Druga licytacja nieruchomości niezabudowanej – Władysławów, gmina Miedźno, 01.02.2022 r., godz.11:00

O B W I E S Z C Z E N I EO D R U G I E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.02.2022 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I-położonej w miejscowości Władysławów w gminie Miedźno, numer działki 30 o powierzchni 0,5330 ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00025533/5 Zgodnie z MPZP tereny wskazane do wykorzystania rolniczego z dopuszczeniem wykorzystania na cele rekreacji i wypoczynku oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń turystycznych. Brak dostępu do drogi publicznej. Dojście do działki odbywa się drogą polną prawnie nieuregulowaną. Od strony północno- wschodniej działka...

Licytacje ruchomości

Ponowna pierwsza licytacja ruchomości – strugarka 7 głowicowa czterostronna, szlifierka szerokotaśmowa, 14.01.2022 r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2022-01-14 r. o godz. 15:00Wierzchowisko przy ul. Parkowa 1/3 odbędzie się ponowna pierwsza licytacja ruchomości stanowiącychwłasność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Strugarka 7 głowicowa czterostronna Typ PFA 17N/B rok prod 19691,00 17 314,00 zł(brutto)17 314,00 zł(brutto)2 Szlifierka szerokotaśmowa SANDYA UNO C-CS nr AE 0059891,00 22 690,00 zł(brutto)22 690,00 zł(brutto)Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomościnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art. 867. 1...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa