komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej – udział w wysokości 1/2, Kłobuck gmina Krzepice, numery działki 3055/8, 3055/9, 3055/10 – 28 czerwiec 2022 r., godz.10:30

O B W I E S Z C Z E N I EO D R U G I E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I - położonej w Kłobucku w gminie Krzepice o numerach działki 3055/8, 3055/9,3055/10 o łącznej powierzchni 1,3539 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Budynek ocieplony i otynkowany. Na działce znajduje się także budynek garażowo gospodarczy z zadaszoną wiatą w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem. Brak zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) Dla...

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej – Kościelec, ul. Mykanowska 13, 7 lipiec 2022 r., godz.12:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 7 lipca 2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - zabudowanej położonej w gminie Rędziny w miejscowości Kościelec przy ul. Mykanowskiej 13, nr działki 185/2, o łącznej powierzchni 0,7880 ha dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00005852/4. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14.07.2022 r. o godzinie: 12.00 . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 411.700,00 zł Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 308.775,00 zł Wartość rękojmi 41.170,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.170,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika...

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny, ul. Słowackiego 27/36, Częstochowa, 06.07.2022 r., godz. 12:00 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 6 lipca 2022 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - lokalu mieszkalnego o powierzchni 46,40 m2 (z dodatkowym pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 4,47 m2) położonego przy ul. Słowackiego 27/36, 42-200 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00146222/9. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13 lipca 2022 roku o godz. 12:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 218 900,00 zł Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 164 175,00 zł Wartość rękojmi 21 890,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 890,00 zł. Rękojmię należy złożyć na...

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2/36, Częstochowa, 05.07.2022 r., godz. 12:00 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 5 lipca 2022 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2/36 w Częstochowie o powierzchni 58,50 m2 (brak urządzonej księgi wieczystej). Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12 lipca 2022 roku o godzinie 12:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 295 300,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 221 475,00 złWartość rękojmi 29 530,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 530,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni robocze...

Pierwsza licytacja nieruchomości- lokal mieszkalny – Częstochowa ul. Zaciszańska 40 lok.9, 24 czerwca 2022 r., godz.10:00

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 97,1600 m2 z przynależną piwnicą znajdujący się w Częstochowie przy ul. Zaciszańskiej 40 lokal 9. Lokal położony w budynku składającym się z 2 kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej na wysokim parterze. Dla przedmiototwej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00135473/3 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 158 300,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 118 725,00 złWartość rękojmi 15 830,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,...

Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej – udział w wysokości 1/2, Szarlejka działka ewid. nr 81/1, 24 czerwca 2022 r., godz.10:20

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2022 roku o godzinie 10:20 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Igrunty rolne zabudowane położone w gminie Wręczyca Wielka w miejscowości Szarlejka działka ewidencyjna nr 81/1 o powierzchni 0,0901 ha. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Dla przedmiotowej nieruchomości w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00034475/6 - dotyczy udziału dłużnika w wysokości 1/2 . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 115 800,00złWartość udziału 1/2 nieruchomości oszacowana jest na kwotę 57 900,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału w wysokości 1/2 tj. kwotę 43 425,00 złWartość rękojmi 5 790,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest...

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny, ul. Dunikowskiego 12/21, Częstochowa,21.06.2022 r. godz.12:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 21.06.2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,93 m2 położonego przy Dunikowskiego 12/21, 42-217 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00115124/6. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28.06.2022 o godzinie: 12.00 . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 227 100,00 zł Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 170 325,00 zł Wartość rękojmi 22 710,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 710,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni robocze...

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, ul. Targowa 10, Częstochowa, 6 lipca 2022 r., godz.10:30

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu6 lipca 2022 roku o godzinie 10:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Izabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Targowej 10 w obrębie 0147 o powierzchni 0,0591 ha Kamienica o przeznaczeniu mieszkalnym i usługowym do remontu i własnej aranżacji. Powierzchnia użytkowa budynku 701,25 mkw. Lokalizacja nieruchomości w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum miasta Częstochowy. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze...

Licytacje ruchomości

Druga licytacja ruchomości: Metalowy schowek na narzędzia na kołach z drzwiami, 05.08.2022 r., godz.15:00, Kłobuck ul. Zakrzewska 30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2022 r. o godz. 15:00  w Kłobucku przy ul. Zakrzewska 30 odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Metalowy schowek na narzędzia na kołach z drzwiami 1,5m x 2m x 2m2,002 500,00 zł5 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy...

Pierwsza licytacja ruchomości – FIAT DUCATO samochód ciężarowy, 26 lipca 2022 r., godz. 10:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w kancelarii komorniczej zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 28/2.2 w Częstochowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 FIAT DUCATO samochód ciężarowyRok produkcji: 2015nr rej. SCZ 41218 nr VIN ZFA25000002905653 rodzaj paliwa: diesel data pierwszej rejestracji: 2015-10-30 1,0044 500,00 zł(netto)44 500,00 zł(netto) Do ceny oszacowania należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa