komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Ponowna pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, ul. Równoległa 59, Częstochowa, 16.08.2022 r., godz. 12:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 16 sierpnia 2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się: PONOWNA PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI- gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie śląskim w Częstochowie przy ulicy Równoległej 59 obejmującej działkę gruntu nr 2/3 o powierzchni 0,0973 ha. Działka częściowo ogrodzona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej wobec nieujawnionej w księdze wieczystej służebności drogi koniecznej ustanowionej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 9 lipca 2019 roku sygn. akt.Ns 3182/17. Działka zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 249,00 mkw. Budynek w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00141755/9. Przetarg odbywa się w...

Druga licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny ul. Dunikowskiego 12/21, Częstochowa, 31.08.2022 r., godz. 11:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 31.08.2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,93 m2 położonego przy Dunikowskiego 12/21, 42-217 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00115124/6. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07.09.2022 o godzinie: 11.00 . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 227 100,00 zł Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 151 400,00 zł Wartość rękojmi 22 710,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 710,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed...

Licytacje ruchomości

Druga licytacja ruchomości – samochód osobowy RENAULT MEGANE GRANDTOUR, ul. Śląska 28/2.2, Częstochowa, 23.08.2022 r.,godz.10:30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.08.2022 r. o godz. 10:30 w kancelarii komorniczej zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 28/2.2 w Częstochowie odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT MEGANE GRANDTOURRok prod. 2005, nr rej. SC61987rodz. paliwa: BENZYNAVIN: VF1KM0C0H334085621,009 000,00 zł9 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że...

Druga licytacja ruchomości: Metalowy schowek na narzędzia na kołach z drzwiami, 05.08.2022 r., godz.15:00, Kłobuck ul. Zakrzewska 30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2022 r. o godz. 15:00  w Kłobucku przy ul. Zakrzewska 30 odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Metalowy schowek na narzędzia na kołach z drzwiami 1,5m x 2m x 2m2,002 500,00 zł5 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy...

Pierwsza licytacja ruchomości – FIAT DUCATO samochód ciężarowy, 26 lipca 2022 r., godz. 10:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w kancelarii komorniczej zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 28/2.2 w Częstochowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 FIAT DUCATO samochód ciężarowyRok produkcji: 2015nr rej. SCZ 41218 nr VIN ZFA25000002905653 rodzaj paliwa: diesel data pierwszej rejestracji: 2015-10-30 1,0044 500,00 zł(netto)44 500,00 zł(netto) Do ceny oszacowania należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa