komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Częstochowa komornik Kłobuck komornik sądowy komornik Częstochowa komornik Kłobuck

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w Częstochowie

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

logo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.pl

OGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

logo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowa

SI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej

logo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowa

PD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

CI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawów

Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowa

CEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

Logo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .pl

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowa

e-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

e-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach

Logo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowa

ZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowa

SISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Ponowna pierwsza licytacja nieruchomości – grunt oddany w użytkowanie wieczyste, Częstochowa nr działki 85, 125, 9/37 o pow. 18,45 ha, 04.07.2024, godz.12:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I E LICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 04.07.2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P O N O W N A P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- oddanego w użytkowanie wieczyste gruntu i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonej w Częstochowie nr działki 85, 125, 9/37 (obręb 0302,302) o łącznej powierzchni 18,4486 HA, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00164714/7. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 40.457,79 zł. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 11.07.2024 r. o godzinie 12:00.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 517.400,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 388.050,00 złWartość rękojmi 51.740,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien...

Druga licytacja nieruchomości – lokal użytkowy ul. Irzykowskiego 5, Częstochowa 06.06.2024 r godz. 11:00 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I ELICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 06.06.2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się D R U G A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- położonej w Częstochowie przy ul. Irzykowskiego 5 o łącznej powierzchni 0,0013 HA, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00072039/9. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13.06.2024 r. o godzinie 11:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 31.300,00 złCena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 20.866,67 złWartość rękojmi 3.130,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.130,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem...

Ponowna druga licytacja nieruchomości zabudowanej- Częstochowa ul. Kossaka 21, 13.06.2024 r. godz.12:00 -LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.06.2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P O N O W N A D R U G A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I - zabudowanej położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Kossaka 21, 42-200 Częstochowa o nr działki 70/1 oraz drogi położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Chopina, 42-202 Częstochowa o nr działki 70/2 - łączna powierzchnia nieruchomości 0,1013 HA, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00004788/7. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20.06.2024 r. o godzinie 12:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.046.000,00 złCena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 697.333,33 złWartość rękojmi 104.600,00 zł Licytant przystępujący do...

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej – Kocin Stary, Rybna (gmina Mykanów) 16.05.2024 r. godz. 11:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I ELICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 16.05.2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- gruntowej położonej w województwie śląskim w powiecie częstochowskim w gminie Mykanów, na którą składają się działki ewidencyjne nr 1101, nr 1145 (dojazd do działek drogą polną, gruntową) położone w miejscowości Kocin Stary oraz działka ewidencyjna nr 23 (brak dostępu do drogi) położona w miejscowości Rybna, o łącznej powierzchni 2,2430 HA dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00172356/8. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 11:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 47.400,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 35.550,00 złWartość rękojmi 4.740,00...

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny, Częstochowa ul. Glogera 9 lok.15, 09.05.2024 r. godz.11:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I ELICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 09.05.2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Częstochowie przy ul. Glogera 9 o łącznej powierzchni 29,7000 M2, dla którejw IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00167627/1. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 16.05.2024 r. o godzinie 11:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175.300,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 131.475,00 złWartość rękojmi 17.530,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.530,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej...

Licytacje ruchomości

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa