komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Ponowna druga licytacja nieruchomości zabudowanej – Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62, 09.03.2021 r., godz.10:00

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.03.2021 rokuo godzinie 10:00 w sali nmumer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35odbędzie się:P O N O W N A D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Igruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, powierzchnia użytkowabudynku mieszkalnego wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem nieużytkowym, częściowopodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach konstrukcji drewnianej pokrytyeternitem. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Zabudowa gospodarczaposadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym.Nieruchomości położona w gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62o powierzchni 1,7639 w obrębie 0016 obejmującą działkę numer 7773 o powierzchni 0,0548 ha oraz działkęnumer 9597 o powierzchni 1,7091 ha dla której Sąd Rejonowy w...

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej, udział w wysokości 1/2, Częstochowa ul. Iłłakowiczówny 4/26, 17 marca 2021 r, godz.9:50

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2021roku o godzinie 09:50 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu położonego w Częstochowie przy ul. Iłłakowiczówny 4/26dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczystao numerze CZ1C/00110863/3. Lokal położony w budynku składającym się z 4 kondygnacji naziemnych orazjednej podziemnej. Lokal ma pomieszczenie przynależne piwnicę o powierzchni 6,70 mkw. Powierzchniaużytkowa lokalu 34,60 mkw. Lokal położony w dzielnicy Raków.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134 100, 00 złWartość udziału w wysokości 1/2 oszacowana jest na kwotę 67 050,00 złCena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 40 700,00 złWartość rękojmi 6 705,00 złPrzystępujący do licytacji...

Licytacje ruchomości

Druga licytacja ruchomości – SKODA OCTAVIA samochód osobowy, ul. ks. Wenikajtysa 1, Złoty Potok, 26.03.2021 r. godz.15:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-03-26 r. o godz. 15:00 w miejscowości  Złoty Potok przy ul. ks. Wenikajtysa 1 odbędzie sie druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA OCTAVIA rok prod. 2012 nr rej. SCZ12317 VIN: TMBHA61Z5D8006044 kolor srebrny1,0019 000,00 złnetto19 000,00 złnetto Do ceny oszacowania należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% w kwocie 4.370,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje...

Ponowna pierwsza licytacja ruchomości – telewizor LG, teleskop Sky-Watcher, ul. Świętokrzyska 28, Częstochowa, 25.03.2021 r. godz.14:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-03-25 r. o godz. 14:30 w  Częstochowie przy ul. Świętokrzyska 28 odbędzie się ponowna pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Telewizor LG w czarnej obudowie z pilotem1,00800,00 zł800,00 zł2 Teleskop Sky-Watcher1,00600,00 zł600,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Poucza się nabywcę o...

Ponowna druga licytacja ruchomości – Opel Astra – samochód osobowy, ul. Świętokrzyska 28, Częstochowa, 25.03.2021 r. godz.14:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-03-25 r. o godz. 14:30  w Częstochowie przy ul. Świętokrzyska 28 odbędzie sie ponowna druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 OPEL ASTRA samochód osobowy rok produkcji: 2006, VIN: W0L0AHL3562208153 udział 1/21,008 000,00 zł( wartość pojazdu)4 000,00 zł(wartość udziału)8 000,00 zł( wartość pojazdu)4 000,00 zł(wartość udziału) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od...

Ponowna druga licytacja ruchomości – laptop Dell, sofa wypoczynkowa, laptop Apple, telewizor Samsung, telewizor Sony, ul. Złota 3, Korwinów, 25.03.2021 r. godz.15:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-03-25 r. o godz. 15:30  w miejscowości Korwinów przy ul. Złota 3 odbędzie sie ponowna druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Laptop Dell model PP29L1,001 000,00 zł1 000,00 zł2 Sofa wypoczynkowa dwuosobowa kolor ecru1,00900,00 zł900,00 zł3 Sofa wypoczynkowa trzyosobowa kolor ecru1,001 100,00 zł1 100,00 zł4 Laptop Apple MacBook Air1,002 000,00 zł2 000,00 zł5 Telewizor Samsung model UE40F6320AWXZH1,001 000,00 zł1 000,00 zł6 Telewizor Samsung model PS50B550T4WXXH1,001 500,00 zł1 500,00 zł7 Telewizor Sony model KDL40WD655 1,001 000,00 zł1 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Prawa...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa