komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości: lokal mieszkalny – udział dłużnika w wysokości 1/2, Częstochowa ul. Czecha 10, 16 październik 2020 r., godz.9:30.

  O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2020 roku o godzinie 9:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- udział dłużnika w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Czecha 10 w Częstochowie. Lokal położony w budynku składającym się z 4 kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Lokal położony na pierwszym piętrze. Budynek z 1999 roku w technologii tradycyjnej murowanej. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, sanitarna, ciepła woda, teletechniczna, centralne ogrzewanie. Powierzchnia użytkowa lokalu 54,90mkw Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 174 800,00 złWartość udziału w wysokości 1/2 oszacowana jest na kwotę 87 400,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 65 550,00 złWartość rękojmi 8 740,00 zł...

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej, Częstochowa ul. Okólna 84, 13 październik 2020 r., godz.12:00.

O B W I E S Z C Z E N I EO P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.10.2020 roku o godzinie 12:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I-położonej w Częstochowie przy ul. Okólna nr działki 84 o powierzchni 0,0502 HA dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00080674/1 -dotyczy udziału dłużnika w wysokości 1/4 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 44 500,00 złWartość udziału 1/4 nieruchomości oszacowana jest na kwotę 11 125,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału w wysokości 1/4 tj. kwotę 8 343,75 złWartość rękojmi 1 112,50 zł Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości...

Ponowna pierwsza: lokal mieszkalny, Częstochowa ul. Iłłakowiczówny 4/26, 25 listopada 2020 r., godz.10:20

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 10:20 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: P O N O W N A P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu położonego w Częstochowie przy ul. Iłłakowiczówny 4/26 dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00110863/3. Lokal położony w budynku składającym się z 4 kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Lokal ma pomieszczenie przynależne piwnicę o powierzchni 6,70 mkw. Powierzchnia użytkowa lokalu 34,60 mkw. Lokal położony w dzielnicy Raków. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134 100, 00 złWartość udziału w wysokości 1/2 oszacowana jest na kwotę 67 050,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 50 287,50 złWartość rękojmi 6...

Ponowna pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa 62, 22 września 2020 r., godz.11:15

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września2020 roku o godzinie 11:15 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego23/35 odbędzie się:P O N O W N A P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Igruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, powierzchniaużytkowa budynku mieszkalnego wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem nieużytkowym,częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach konstrukcjidrewnianej pokryty eternitem. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.Zabudowa gospodarcza posadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym.Nieruchomości położona w gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62o powierzchni 1,7639 w obrębie 0016 obejmującą działkę numer 7773 o powierzchni 0,0548 ha orazdziałkę numer 9597 o powierzchni 1,7091 ha dla której Sąd...

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej, Zawada ul. Krótka 4, 11.09.2020 r., godz.10:30

  OBWIESZCZENIEO P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C IKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma KancelariaKomornicza w Częstochowie nr IV na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje dopublicznej wiadomości że w dniu 11.09.2020 roku o godz 10:30 w kancelarii komorniczejmieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 odbędzie się:PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :działki niezabudowanej nr. 464/2 o powierzchni 1,2189 ha. z nieruchomości położonej w powiecieczęstochowskim w gminie Kamienica Polska w miejscowości Zawada w obrębie 0006 dla której w IXWydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta onumerze CZ1C/00057815/2Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 73 100,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji jest równa 3/4 ceny oszacowania wynosi: 54 825,00 zł.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej wdniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości Telewizor LG, Teleskop Sky-Watcher, Częstochowa, ul. Świętokrzyska 28, 22.10.2020 r., godz.15:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-10-22 r. o godz. 15:30  Częstochowa przy ul. Świętokrzyska 28 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 11Telewizor LG w czarnej obudowie z pilotem1,00800,00 zł800,00 zł22Teleskop Sky-Watcher1,00600,00 zł600,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące...

Druga licytacja ruchomości, Opel Astra – samochód osobowy, Częstochowa ul. Świętokrzyska 28, 22.10.2020 r., godz.15:30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-10-22 r. o godz. 15:30  Częstochowa przy ul. Świętokrzyska 28 odbędzie sie druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 OPEL ASTRA samochód osobowy rok produkcji: 2006, VIN: W0L0AHL3562208153 udział 1/21,008 000,00 zł(wartość pojazdu)4 000,00 zł(wartość udziału_8 000,00 zł( wartość pojazdu)4 000,00 zł(wartość udziału) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo...

Pierwsza licytacja ruchomości, Dacia Ladgy, Iveco – skrzynia, Kancelaria Komornicza przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2, Częstochowa, 21.09.2020 r., godz.10:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-09-21 r. o godz. 10:00  w Kancelarii Komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 w Częstochowie odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Dacia Ladgy, rok prod. 2015, silnik 1,6, benzyna nr rej 4834N, kolor brązowy1,0010 000,00 zł10 000,00 zł(brutto)2 Iveco - skrzynia rok prod 2010, silnik 2,4 diesel, nr rej. SC 0954L1,0019 000,00 zł19 000,00 zł(brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania...

Pierwsza licytacja ruchomości, MERCEDES-BENZ, SKODA FABIA, Betoniarka AGRO-WIKT, Piec DEFRO, Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany, Ciągnik rolniczy URSUS, ul. Szkolna 75, Zawady, 23.10.2020 r., godz.16:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.10.2020 r. o godz. 16:30 wmiejscowości Zawady przy ul. Szkolna 75 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 MERCEDES-BENZ 208 DRok produkcji: 1999, nr rej. SKL18SYVIN: WDB9023621P9072131,00 5 000,00 zł(wartość pojazdu)2 500,00 zł(wartość udziału)5 000,00 zł(wartość pojazdu)2 500,00 zł(wartość udziału)2 SKODA FABIARok produkcji: 2002nr rej. SKL N636VIN: TMBPH16YX2X0390361,00 3 000,00 zł(wartość pojazdu)1 500,00 zł(wartość udziału)3 000,00 zł(wartość pojazdu)1 500,00 zł(wartość udziału)3 Betoniarka AGRO- WIKTtablica znamieniowa nieczytelna2,00 1 000,00 zł 2 000,00 zł4 Piec DEFRO nr 120613040 - kolor czerwony 1,00 1 500,00 zł 1 500,00 zł5 Opryskiwacz ciągnikowy zawieszanyRok produkcji: 2008...

Pierwsza licytacja ruchomości, obrazy ścienne, ul. Zakrzewska 30, Kłobuck, 23.10.2020 r, godz. 15:30

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-10-23 r. o godz. 15:30w miejscowości Kłobuck przy ulicy Zakrzewska 30 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiącychwłasność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Obraz ilustrujący torreadora z bykiem 120 x80 wykonany techniką olejną na płótnie wdrewnianej ramie1,00 1 500,00 zł 1 500,00 zł2 Obraz ilustrujący tancerkę flamenko 120x 80wykonany techniką olejną na płótnie wdrewnianej ramie1,00 1 500,00 zł 1 500,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te...

Pierwsza licytacja ruchomości: Ford Transit – samochód ciężarowy, Częstochowa, ul. Wielkoborska 145, 28.08.2020 r., godz.14:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-28 r. o godz. 14:00Częstochowa przy ul. Wielkoborska 145 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Samochód ciężarowy Ford Transitrok prod. 2007, nr rej. SC 9778H,VIN WFOXXXTTFX7964125 kolor biały1,00 15 000,00 zł(brutto)15 000,00 zł(brutto)Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu. W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowaniaruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmispowoduje że...

Ponowna druga licytacja ruchomości: kompresor, szlifierka, prostownik, spawarka, waga uchylna, szafka warsztatowa, szafka z metalu, Częstochowa ul. Gilowa 35, 21.08.2020 r., godz.13:00

  OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.08.2020 r. o godz. 13:00Częstochowa przy ul. Gilowa 35 odbędzie sie ponowna druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Kompresor HP 5,5 z silnikiem elektrycznymLT 200 kolor niebieski- uszkodzony1,00 300,00 zł 300,00 zł2 Szlifierka PROMA kolor biało-czarny B2007-uszkodzona1,00 200,00 zł 200,00 zł3 Prostownik FUSE CD 1200 kolor niebieski 1,00 200,00 zł 200,00 zł4 Spawarka- brak tabliczki znamionowejuszkodzona1,00 100,00 zł 100,00 zł5 Waga uchylna Lubelskie Fabryki Wag 1984od 10-200kg1,00 400,00 zł 400,00 zł6 Szafka warsztatowa z 9 szufladami wykonanaz metalu marki LYON MSS II1,00 300,00 zł 300,00 zł7 Szafka z metalu z 4 szufladami drzwiamiuchylnymi1,00 150,00 zł 150,00 złCeną wywoławczą każdej...

Pierwsza licytacja ruchomości: Honda Civic – samochód osobowy, Częstochowa ul. Śląska 28 lok.2.2., 12.08.2020, godz. 13:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-12 r. o godz. 13:00w kancelarii komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok 2.2 w Częstochowie odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomościstanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Honda Civic nr rej SC 8112K, rok prod 2001kolor czerwony, uszkodzony tylni i przednizderzak1,00 3 000,00 zł 3 000,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomościod egzekucji i uzyskały w...

Druga licytacja ruchomości: zestaw mebli pokojowych, telewizor PHILIPS, Kłobuck, ul. Rómmla 6/44, 20.08.2020 r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-20 r. o godz. 15:00 Kłobuckprzy ul. Generała Rómmla 6/44 odbędzie sie druga licytacja ruchomości stanowiących własnośc dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Zestaw mebli pokojowych składających się z:szafa na ubrania dwuskrzydłowa, szafkastojąca przeszklona, szafka, komoda1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł2 Telewizor PHILIPS nr LCD nr 1ELA, model32PFL5322/10 z pilotem1,00 500,00 zł 500,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanejw obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomościod egzekucji i uzyskały w tym zakresie...

Druga licytacja ruchomości: Telewizor LG, Kłobuck ul. Stanisława Staszica 225, 20.08.2020, godz.16:00

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-20 r. o godz. 16:00 Kłobuckprzy ul. Stanisława Staszica 225 odbędzie sie druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Telewizor LG model 42L83400 nr serii21WRCY87728 kolor czarny z pilotem1,00 800,00 zł 800,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomościod egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Poucza...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa