komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Częstochowa komornik Kłobuck komornik sądowy komornik Częstochowa komornik Kłobuck

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w Częstochowie

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

logo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.pl

OGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

logo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowa

SI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej

logo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowa

PD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

CI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawów

Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowa

CEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

Logo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .pl

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowa

e-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

e-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach

Logo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowa

ZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowa

SISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości w udziale 1/2-lokal mieszkalny ul. Botaniczna 24/47 Częstochowa 01.08.2024 r. godz.11:00 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz BlomaKancelaria Komornicza nr IV w CzęstochowieKancelaria Komornicza 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 28/2.2tel.: 343743085, fax: 343743085, www.komornikczestochowa.pl, email: czestochowa.bloma@komornik.plkonto: BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 Sygn. akt Km 109/22Częstochowa, dnia 03.07.2024w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 109/22 *5024070300095* O B W I E S Z C Z E N I E LICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 01.08.2024 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- lokalu mieszkalnego położonego w Częstochowie przy ul. Botanicznej 24/47, o łącznej powierzchni 40,6000 m2 dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00148728/0 - dotyczy...

Pierwsza licytacja prawa własności w udziale 1/2 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym -działka ewidencyjna 1271/2o łącznej powierzchni 0,6809 HA położonej w miejscowości Adamów przy ul. Skrzydlowskiej 9, gmina Kłomnice, 22.08.2024 r. godz. 12:00 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz BlomaKancelaria Komornicza nr IV w CzęstochowieKancelaria Komornicza 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 28/2.2tel.: 343743085, fax: 343743085, www.komornikczestochowa.pl, email: czestochowa.bloma@komornik.plkonto: BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 Sygn. akt Km 72/23Częstochowa, dnia 03.07.2024w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 72/23*0024070300117* O B W I E S Z C Z E N I E LICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 22.08.2024 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie sięP I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Igruntowej położonej w miejscowości Adamów przy ul. Skrzydlowskiej 9, gmina Kłomnice, numer działki ewidencyjnej 1271/2, o łącznej powierzchni 0,6809 HA zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek parterowy z poddaszem, ocieplony,...

Pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym -działka ewidencyjna nr 824/3, położonej w miejscowości Wrzosowa (gmina Poczesna) o łącznej powierzchni 0,1711 HA. 22.08.2024 r. godz. 11:30 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz BlomaKancelaria Komornicza nr IV w CzęstochowieKancelaria Komornicza 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 28/2.2tel.: 343743085, fax: 343743085, www.komornikczestochowa.pl, email: czestochowa.bloma@komornik.plkonto: BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 Sygn. akt Km 204/24Częstochowa, dnia 08.07.2024w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 204/24*3024070800070* O B W I E S Z C Z E N I E LICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:30 w dniu 22.08.2024 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie sięP I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I-gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna nr 824/3, położonej w miejscowości Wrzosowa (gmina Poczesna) o łącznej powierzchni 0,1711 HA. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Powierzchnia zabudowy...

Pierwsza licytacja prawa własności- lokal mieszkalny ul. Szymanowskiego 11/70 Częstochowa 09.08.2024 r. godz.12:00 LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz BlomaKancelaria Komornicza nr IV w CzęstochowieKancelaria Komornicza 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 28/2.2tel.: 343743085, fax: 343743085, www.komornikczestochowa.pl, email: czestochowa.bloma@komornik.plkonto: BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003Sygn. akt Km 236/23 Częstochowa, dnia 10.07.2024w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 236/23 *2024071000197*O B W I E S Z C Z E N I ELICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 09.08.2024roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie sięP I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- lokalu mieszkalnego numer 70 położonego w Częstochowie przy ulicy Szymanowskiego 11 o łącznej powierzchni 47,4300M2. Lokal położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Ściany tynki gipsowe malowane. Salon z aneksemkuchennym, w...

Ponowna pierwsza licytacja nieruchomości – grunt oddany w użytkowanie wieczyste, Częstochowa nr działki 85, 125, 9/37 o pow. 18,45 ha, 04.07.2024, godz.12:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I E LICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 04.07.2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P O N O W N A P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- oddanego w użytkowanie wieczyste gruntu i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonej w Częstochowie nr działki 85, 125, 9/37 (obręb 0302,302) o łącznej powierzchni 18,4486 HA, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00164714/7. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 40.457,79 zł. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 11.07.2024 r. o godzinie 12:00.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 517.400,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 388.050,00 złWartość rękojmi 51.740,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien...

Licytacje ruchomości

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa