komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej – udział w wysokości 1/2, Częstochowa ul. Bohaterów Katynia 162/170, 10 września 2021 r., godz.10:30

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2021 rokuo godzinie 10:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu o charakterze komercyjnym położony w Częstochowie przy ul.Bohaterów Katynia 162/170. Przedmiotową zabudowę stanowi zespół dwóch budynków produkcyjno- magazynowo-handlowych z częścią biurową oraz socjalną. Obiekt przystosowany do ekspozycji i sprzedaży mebli. Powierzchnia użytkowa 2239,22 m2. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa komercyjna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w niewielkim oddaleniu i tereny roślinne. Nieruchomość oddalona od ścisłego centrum miasta Częstochowy około 7 km. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, w pobliżu nieruchomości przebiega droga krajowa numer 1. Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg...

Pierwsza licytacja nieruchomości – pawilon handlowy, Łobodno przy ul. Częstochowskiej w obrębie 0009 obejmującej działkę gruntu numer 506/3, 9 czerwca 2021 r., godz.10:45

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 czerwca 2021 roku o godzinie 10:45 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I pawilon handlowy położony w miejscowości Łobodno w gminie Kłobuck numer działki 506/3 o powierzchni 0,2198 ha. Budynek z 2015 roku, w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Konstrukcja tradycyjna murowana. Budynek ocieplony i otynkowany. Dach pokryty blachodachówką. Komunikacja przy budynku utwardzona częściowo kostką betonową częściowo żwirem. Posadzki w pomieszczeniach pokryte płytkami, ściany gipsowane i malowane, w pomieszczeniach sanitarnych płytki. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie- piec na paliwo stałe. Dodatkowo monitoring i instalacja alarmowa. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków powierzchnia zabudowy wynosi 440,00 m2, powierzchnia...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości – Wózek widłowy, ul. Częstochowska 80, Krzepice, 19.11.2021r., godz.15:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-11-19 r. o godz. 15:30 w miejscowości  Krzepice przy ul. Częstochowska 80 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1. Wózek widłowy Kion Baoli rok prod 2014, model CPCD 251,0019 500,00 zł(brutto)19 500,00 zł(brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy...

Druga licytacja ruchomości – samochód ciężarowy SKODA PRAKTIK, ul. Częstochowska 80, Krzepice, 19.11.2021 r., godz.15:30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-11-19 r. o godz. 15:30 w miejscowości  Krzepice przy ul. Częstochowska 80 odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SKODA PRAKTIK rok produkcji: 2014nr rej. SKL09915 rodz. paliwa: BENZYNA VIN: TMB1MB5JXF5012125 Data pierwszej. rejestracji: 2014-08-01 1,0017 000,00 zł(brutto)17 000,00 zł(brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty...

Druga licytacja ruchomości SAMOCHÓD CIĘŻAROWY CITROEN JUMPER, Jaskrów przy ul. Częstochowska 194, 2021-09-23 r. o godz. 15:30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-09-23 r. o godz. 15:30  w miejscowości Jaskrów przy ul. Częstochowska 194 odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY CITROEN JUMPER 35+ L4H3 rok produkcji: 2009, nr rej SCZ 16349 rodz. paliwa: OLEJ NAPĘDOWY VIN: VF7YDDMFC11643044Data pierwszej rejestracji: 2009-08-121,0019 000,00 zł( netto)19 000,00 zł(netto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc....

Druga licytacja ruchomości – samochód ciężarowy VOLKSWAGEN CRAFTER, 16.07.2021 r. godz. 16:00, Częstochowa ul. Zaciszańska 18C

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-07-16 r. o godz. 16:00  w Częstochowie przy ul. Zaciszańska 18 C odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł. L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna 1 Sanochód ciężarowy VOLKSWAGEN CRAFTER rok prod 2008 nr rej SC4732M VIN: WV1ZZZ2EZ96010923 1,00 27 300,00 zł (brutto) 27 300,00 zł (brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za...

Pierwsza licytacja ruchomości – strugarka 7 głowicowa czterostronna, szlifierka szerokotaśmowa, 16.07.2021 r. godz.15:00, Wierzchowisko ul. Parkowa 1/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-07-16 r. o godz. 15:00  Wierzchowisko przy ul. Parkowa 1/3 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł. L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna 1 Strugarka 7 głowicowa czterostronna Typ PFA 17N/B rok prod 1969 1,00 17 314,00 zł (brutto) 17 314,00 zł (brutto) 2 Szlifierka szerokotaśmowa SANDYA UNO C-CS nr AE 005989 1,00 22 690,00 zł (brutto) 22 690,00 zł (brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa