komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

  I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SARS-CoV-2

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusza Bloma pozostanie ograniczona w funkcjonowaniu poprzez nieprzyjmowanie bezpośrednie interesantów w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania

Załatwianie spraw odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail: czestochowa.bloma@komornik.pl) lub telefonicznie pod numerem (34) 374-30-85/ 572 841 131

 WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ TERMINOWO NA RACHUNEK KOMORNIKA

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA KANCELARII NIE DOTYCZĄ WYZNACZONYCH CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W ZAPLANOWANYCH TERMINACH

 

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w Częstochowie

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

logo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.pl

OGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

logo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowa

SI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej

logo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowa

PD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

CI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawów

Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowa

CEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

Logo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .pl

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowa

e-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

e-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach

Logo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowa

ZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowa

SISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny (udział dłużnika w wysokości 1/2), Częstochowa ul. Iłłakowiczówny 4/26, 20.05.2020 r., godz.9:20

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.05.2020roku o godzinie 9:20 w sali nmumer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Iudział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu położonego w Częstochowie przy ul. Iłłakowiczówny 4/26dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczystao numerze CZ1C/00110863/3. Lokal położony w budynku składającym się z 4 kondygnacji naziemnych orazjednej podziemnej. Lokal ma pomieszczenie przynależne piwnicę o powierzchni 6,70 mkw. Powierzchniaużytkowa lokalu 34,60 mkw. Lokal położony w dzielnicy Raków.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134 100, 00 złWartość udziału w wysokości 1/2 oszacowana jest na kwotę 67 050,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 50 287,50 złWartość rękojmi 6 705,00 złPrzystępujący do licytacji...

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny (udział dłużnika w wysokości 1/2), Częstochowa ul. Czecha 10, 17.04.2020 r., godz.10:30

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.04.2020 rokuo godzinie 10:30 w sali nmumer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- udział dłużnika w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 przyulicy Czecha 10 w Częstochowie. Lokal położony w budynku składającym się z 4 kondygnacji naziemnychi jednej podziemnej. Lokal położony na pierwszym piętrze. Budynek z 1999 roku w technologii tradycyjnejmurowanej. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, sanitarna, ciepła woda, teletechniczna,centralne ogrzewanie. Powierzchnia użytkowa lokalu 54,90mkwNieruchomość oszacowana jest na kwotę 174 800,00 złWartość udziału w wysokości 1/2 oszacowana jest na kwotę 87 400,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 65 550,00 złWartość rękojmi 8 740,00 złPrzystępujący do licytacji...

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, Rzerzęcyce, ul. Ogrodowa 62, 21.04.2020 r., godz.12:30

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma KancelariaKomornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że wdniu 21.04.2020 roku o godzinie 12:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul.Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Igruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, powierzchniaużytkowa budynku mieszkalnego wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem nieużytkowym,częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach konstrukcjidrewnianej pokryty eternitem. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.Zabudowa gospodarcza posadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym.Nieruchomości położona w gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62o powierzchni 1,7639 w obrębie 0016 obejmującą działkę numer 7773 o powierzchni 0,0548 ha orazdziałkę numer 9597 o powierzchni 1,7091 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości – Fiat Fiorino – samochód osobowy, Częstochowa, ul. Śląska 28 lok.2.2, 13.05.2020 r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-05-13 r. o godz. 15:00w kancelarii komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok 2.2 w Częstochowie odbędzie sie pierwsza licytacjaruchomości stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Samochód osobowy Fiat Fiorino,rok produkcji: 2009 nr rej SC2470R,VIN: ZFA22500000058779 kolor bordowy1,00 10 000,00 zł 10 000,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowaniaruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmispowoduje że licytacja zostanie uznana za...

Pierwsza licytacja ruchomości – laptop Dell, sofa wypoczynkowa, laptop Apple, telewizor Samsung, telewizor Sony – Korwinów, ul. Złota 3, 08.05.2020 r. godz.14:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-05-08 r. o godz.14:00 w miejscowości Korwinów ul. Złota 3 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własnośćdłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Laptop Dell model PP29L 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł2 Sofa wypoczynkowa dwuosobowa kolor ecru 1,00 900,00 zł 900,00 zł3 Sofa wypoczynkowa trzyosobowa kolor ecru 1,00 1 100,00 zł 1 100,00 zł4 Laptop Apple MacBook Air 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł5 Telewizor Samsung modelUE40F6320AWXZH1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł6 Telewizor Samsung modelPS50B550T4WXXH1,00 1 500,00 zł 1 500,00 zł7 Telewizor Sony model KDL40WD655 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem...

Ponowna pierwsza licytacja ruchomości – Opel Astra – samochód osobowy, Częstochowa ul. Świętokrzystkiej 28, 08.04.2020 r. godz.14:00

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-04-08 r. o godz.14:00 w Częstochowie przy ul. Świętokrzyskiej 28 odbędzie sie ponowna pierwsza licytacja ruchomościstanowiących własnośc dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 OPEL ASTRA samochód osobowyrok produkcji: 2006, nr rej SC 7174G,VIN: W0L0AHL3562208153udział w prawie własności w wysokości 1/21,00 8 000,00 zł( wartość pojazdu)4 000,00 zł( wartość udziału)8 000,00 zł( wartość pojazdu)4 000,00 zł( wartość udziału)Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanejw obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeńjeżeli osoby te...

Druga licytacja ruchomości – kompresor, szlifierka, prostownik, spawarka, waga uchylna, szafka warsztatowa, szafka z metalu, Częstochowa, ul. Gilowa 35, 08.05.2020 r. godz.15:00.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-05-08 r. o godz.15:00 w Częstochowie przy ul. Gilowa 35 odbędzie sie druga licytacja ruchomości stanowiących własnośćdłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Kompresor HP 5,5 z silnikiem elektrycznymLT 200 kolor niebieski- uszkodzony1,00 300,00 zł 300,00 zł2 Szlifierka PROMA kolor biało-czarny B2007-uszkodzona1,00 200,00 zł 200,00 zł3 Prostownik FUSE CD 1200 kolor niebieski 1,00 200,00 zł 200,00 zł4 Spawarka- brak tabliczki znamionowejuszkodzona1,00 100,00 zł 100,00 zł5 Waga uchylna Lubelskie Fabryki Wag 1984od 10-200kg1,00 400,00 zł 400,00 zł6 Szafka warsztatowa z 9 szufladami wykonanaz metalu marki LYON MSS II1,00 300,00 zł 300,00 zł7 Szafka z metalu z 4 szufladami drzwiamiuchylnymi1,00 150,00 zł 150,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w...

Pierwsza licytacja ruchomości – Opel Corsa – samochód osobowy, RENAULT/PARTNER MASTER – samochód ciężarowy, bagażnik dachowy, kosiarka, odkurzacz budowlany, szlifierka, sofa narożna, lampa stojąca, sofa trzydrzwiowa, Częstochowa, ul. Małopolska 60 I, 14.05.2020 r. godz.15:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-05-14 r. o godz.15:00 w Częstochowie przy ul. Małopolska 60 I odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiącychwłasność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Opel Corsa samochód osobowy,rok produkcji: 2007, nr rej. SC3447A,VIN: W0L0SDL68840361171,00 10 000,00 złbrutto10 000,00 złbrutto2 RENAULT/PARTNER MASTER samochódciężarowy, rok produkcji: 2010,nr rej.SC5702F, VIN VF1HDC1K6424893541,00 15 000,00 złbrutto15 000,00 złbrutto3 Bagażnik dachowy THULE- kolor czarny 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł4 Kosiarka Honda- kolor czerwony 1,00 400,00 zł 400,00 zł5 Odkurzacz budowlany 1,00 700,00 zł 700,00 zł6 Szlifierka do tynków METABO 1,00 1 500,00 złbrutto1 500,00 złbrutto7 Sofa narożna obicie welurowe, kolor beżowy 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł8 Lampa...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa