komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w Częstochowie

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

logo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.pl

OGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

logo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowa

SI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej

logo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowa

PD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

CI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawów

Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowa

CEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

Logo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .pl

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowa

e-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

e-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach

Logo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowa

ZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowa

SISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Druga licytacja nieruchomości – gruntowej zabudowanej położonej w gminie Mstów w miejscowości Jaźwiny, nr działki 47/5 – 21.12.2023 r. godz. 12:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I ELICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 21.12.2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się D R U G A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I - gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Mstów w miejscowości Jaźwiny nr działki 47/5 o powierzchni 0,2476 ha dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00176267/5. Nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami niestanowiącymi odrębnych od gruntu przedmiotów własności w tym: jednego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 76,00 M2 oraz dwóch budynków produkcyjnych usługowych i gospodarczych dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 93,00 M2. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28.12.2023 r. o godzinie 12:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 193.500,00 złCena wywołania wynosi 2/3 wartości...

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej – Częstochowa, Kawodrza Górna, ul. Konwaliowa 21, 23 listopad 2023 r., godz. 11:00, LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I ELICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 23.11.2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I - położonej w Częstochowie, Kawodrza Górna, przy ul. Konwaliowej 21 o łącznej powierzchni 0,0784 HA i numerze działki ewidencyjnej 957/4, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00041986/6. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 11:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 341.700,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 256.275,00 złWartość rękojmi: 34.170,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.170,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika...

Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Jaźwiny Gmina Mstów, nr działki 47/7, 3 październik 2023 r., godz.12:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.10.2023 r. o godzinie 12:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Mstów w miejscowości Jaźwiny nr działki 47/7 o powierzchni 0,3826 ha dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00112921/2. Dla działki obowiązuje MPZP -Uchwała nr XXVII/203/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 28 listopada 2016 roku- przeznaczenie działki mieszane: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze. Dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 142.250,00 zł Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę 71.125,00 zł Wartość rękojmi 14.225,00 zł Przystępujący do przetargu zobowiązany...

Druga licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny nr 1, Częstochowa ul. Jagienki 8, 5 październik, godz.10:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 5 października 2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI- lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z powierzchnią przynależną i udziałem we własności nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Jagienki 8 działka nr 31 dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00011656/5. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12.10.2023 r. o godzinie 10:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 241.400,00 złCena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 160.933,33 złWartość rękojmi 24.140,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.140,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek...

Druga licytacja nieruchomości – działka niezabudowana w Częstochowie przy ul. Św. Kaspra Del Buffalo, 5 październik 2023 r. godz.11:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 5 października 2023 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013 (6) § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 kpc, art. 879(1) kpc i nast. , art. 986 (4) kpcD R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I - działka niezabudowana położona w Częstochowie o numerze ewidencyjnym 1087 o powierzchni 0,1216 HA w obrębie 0428 Grabówka dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej oraz instalacji technicznych (gazowa, wodociągowa) o numerze ewidencyjnym działki 1090, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest...

Pierwsza licytacja nieruchomości – pałac w Kłobukowicach, 6 październik 2023 r. godz.12:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IVw Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 06.10.2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie sięP I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I- gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, na który składa się działka ewidencyjna nr 301/2 oraz budynki stanowiące odrębne nieruchomości, tj. pałac, spichlerz, budynek mieszkalny oraz dwa budynki w stanie surowym. Pałac składa się z trzech części. Do głównego, dwukondygnacyjnego budynku przylega szerszy - jednokondygnacyjny o łącznej powierzchni 495,66 m2. Spichlerz stanowi budynek wolnostojący bez podziału na kondygnacje całkowicie podpiwniczony o łącznej powierzchni 527,77 m2. Budynek mieszkalny to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym podpiwniczony o łącznej powierzchni 677,36 m2. Na działce znajdują się dwa budynki w stanie surowym otwartym zadaszonym o powierzchni 532,54 m 2 oraz 1573,18 m 2. Na działce...

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, Częstochowa, ul. Kossaka 21, 22 czerwiec 2023 r. LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCILICYTACJA ELEKTRONICZNAKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 22.06.2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I - zabudowanej położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Kossaka 21, 42-200 Częstochowa o nr działki 70/1 oraz drogi położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Chopina, 42-202 Częstochowa o nr działki 70/2 - łączna powierzchnia nieruchomości 0,1013 HA, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00004788/7. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 29.06.2023 o godzinie 11:00. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.046.000,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 784.500,00 złWartość rękojmi 104.600,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości – samochód ciężarowy RENAULT MASTER, ul. Śląska 28 lok.2.2. Częstochowa, 09.01.2024 r. godz.11:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.01.2024 r. o godz. 11:30 w kancelarii komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok 2.2, 42-217 Częstochowa odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w złL.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Samochód ciężarowy RENAULT MASTER, nr rej. SO4154X,nr VIN: VF1FDBUH630047845,rok produkcji: 20031,0013.000,00 zł(netto)VAT w/g stawki 23 % w kwocie 2 990,0013.000,00 zł(netto)VAT w/g stawki 23 % w kwocie 2 990,00 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym...

Pierwsza licytacja ruchomości: ciągnik rolniczy KUBOTA L1361, ciągnik rolniczy PASQU ALI ERA 9.40 – Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 153, 28.07.2023 r., godz.14:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.07.2023 r. o godz. 14:00 w miejscowości Rzerzęczyce (gmina Kłomnice) przy ul. Skrzydlowskiej 153 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Ciągnik rolniczy KUBOTA L1361 z ładowaczem LA 525 rok prod. 2018 nr rej. SCZ8M831,0063 200,00 zł(netto)63 200,00 zł(netto)2 Ciągnik rolniczy PASQUALI ERA 9.40 z ładowaczem czołowym rok prod. 20141,0046 400,00 zł(netto)46 400,00 zł(netto) Do ceny oszacowania należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa
Częstochowa komornik         Właściwość terytorialna         Licytacje         Wzory dokumentów        Informacje ogólne        Akty prawne        Przydatne linki      Ogłoszenia        Kontakt Komornik Częstochowa       Kłobuck komornik sądowy Komornik Kłobuck