komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w Częstochowie

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

logo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.pl

OGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

logo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowa

SI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej

logo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowa

PD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

CI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawów

Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowa

CEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

Logo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .pl

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowa

e-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

e-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach

Logo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowa

ZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

logo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowa

SISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, Jacków i Baby gmina Kruszyna, 6 kwietnia 2023 r., godz.11:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowieprzy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI- gruntowej położonej w miejscowości Jacków i Baby, gmina Kruszyna, powiat Częstochowski o łącznejpowierzchni 1,2100 HA dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jesturządzona księga wieczysta CZ1C/00187441/9. Na nieruchomość składają się działki niezabudowane:nr 1. działka ewidencyjna nr 45 z obrębu 0001, Baby o powierzchni 2500 mkw; działka zlokalizowana naterenach rolnych; kształt działki wydłużony o szerokości około 8,20 m; teren łąki; dojazd do działki drogą gruntowąniskiej jakości;Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.780,00 zł Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 1.335,00 zł Wartość rękojmi 178,00 złnr 2....

Pierwsza licytacja działek budowlanych położonych w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo, 18 kwietnia 2023 r., godz. 11:00

O B W I E S Z C Z E N I EO P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Iwedług następującej kolejności: 1. - działka niezabudowana położona w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka o numerze ewidencyjnym 1083 o łącznej powierzchni 0,2161 HA z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej wyposażonej w instalacje techniczne (gazowa, wodociągowa) dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi...

Druga licytacja nieruchomości – grunty rolne zabudowane w miejscowości Szarlejka – udział w wysokości 1/2, 24.03.2023 r., godz. 11:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LICYTACJA ELEKTRONICZNA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 24 marca 2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - grunty rolne zabudowane położone w gminie Wręczyca Wielka w miejscowości Szarlejka działka ewidencyjna nr 81/1 o powierzchni 0,0901 ha. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Dla przedmiotowej nieruchomości w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00034475/6 - dotyczy udziału dłużnika w wysokości 1/2. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 31.03.2023 r.o godzinie: 11:00Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 115.800,00złWartość udziału 1/2 nieruchomości oszacowana jest na kwotę 57.900,00 złCena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania udziału w wysokości 1/2 tj....

Druga licytacja nieruchomości zabudowanej – udział w wysokości 1/2, Częstochowa ul. Bohaterów Katynia 162/170, 10 stycznia 2023 r. godz. 11:00 – LICYTACJA ELEKTRONICZNA

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 10 stycznia 2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCIudział w wysokości 1/2 nieruchomości zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Bohaterów Katynia 162/170 w obrębie 0408 obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 17/6 o powierzchni 1,2629 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem o charakterze komercyjnym. Przedmiotową zabudowę stanowi zespół dwóch budynków produkcyjno- magazynowo-handlowych z częścią biurową oraz socjalną. Obiekt przystosowany do ekspozycji i sprzedaży mebli. Powierzchnia użytkowa 2239,22 m2. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa komercyjna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w niewielkim oddaleniu i tereny roślinne. Nieruchomość oddalona od ścisłego centrum miasta Częstochowy około 7 km. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, w pobliżu nieruchomości przebiega...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości – Okleiniarka prostoliniowa, ul. Parkowa 4a, Kłobuck, 28 kwietnia, godz. 14:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2023-04-28 r. o godz. 14:30 w  Kłobucku przy ul. Parkowa 4a odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 Okleiniarka prostoliniowa G 360 nr 25.01.046.21, 1,0047 013,82 zł(netto)VAT w/g stawki 23 % w kwocie 10 813,1747 013,82 zł(netto)VAT w/g stawki 23 % w kwocie 10 813,17 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa