OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 23.05.2018 roku o godz. 12:00 w Częstochowa przy ul. Żonkilowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

page1image1690592

L.p.

Nr prot.

Opis licytowanej ruchomości

ilość

Wartość szacunkowa w zł.

jednostkowa

łączna

1

Samochód osobowy BMW E61 535D, Kombi
rok prod. 2007, nr VIN WBAPX910X0CU59514, nr rej. SC 7999 A,moc 210KW (286HP) automat, skórzana tapicerka, kolor: CARBONSCHWARZ METALLIC

1,00

40 000,00 zł

40 000,00 zł

2

Samochód ciężarowy Peugeot Partner 1.6 HDi, rok prod. 2011, nr VIN VF37B9HXCBN536646, ne rej. SC 2550K,kolor: biały

1,00

20 000,00 zł

20 000,00 zł

3

Stół pokojowy wykonany z drewna wraz z kompletem 8 krzeseł tapicerka- czerwona skóra naturalna

1,00

5 000,00 zł

5 000,00 zł

4

Komplet mebli wypoczynkowych składających się z sofy narożnej, sofy dwuosobowej, tapicerka ecri, skóra,

1,00

20 000,00 zł

20 000,00 zł

5

Telewizor Panasonic Viera model TX- P50VT50E, 65 cali, rok produkcji 2014, plazma

1,00

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6

Komoda wykonana z drewna kolor czarny

1,00

10 000,00 zł

10 000,00 zł

7

Kolumny podłogowe Energe Veritas

1,00

10 000,00 zł

10 000,00 zł

8

Komoda czarne wytarte drewno ( kolor czarny)

1,00

4 000,00 zł

4 000,00 zł

9

Komoda mniejsza kolor czarne wytarte drewno

1,00

3 000,00 zł

3 000,00 zł

10

Krzesło zydel, czarne rzeźbione ręcznie

1,00

2 000,00 zł

2 000,00 zł

11

Stół bilardowy wykonany z czarnego drewna, tapicerka niebieska

1,00

4 000,00 zł

4 000,00 zł

12

Komplet wypoczynkowy czarny, skórzany ( sofa narożna)

1,00

5 000,00 zł

5 000,00 zł

13

Telewizor Pioneer plazma model PDP507XD

1,00

3 000,00 zł

3 000,00 zł

14

Atlas treningowy Delta XL wraz ze sztangą i obciążeniami

1,00

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: ING

Bank Śląski SA 81 1050 1937 1000 0091 2275 4063 lub bezpośrednio w kasie kancelarii .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia

9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)

UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.