O B W I E S ZC ZE N I E
O P I E R W S Z EJ L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art.1013 (6) kpc w związku z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12.04.2019 roku o godz 12:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :

położonej w Częstochowie przy ulicy Konwaliowej 186 a, oznaczonej jako działka o numerze 276/7 o powierzchni 0,0671 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr. CZ1C/00158979/7. Nieruchomość gruntowa (działka ewid. 276/7) zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym o projektowanej powierzchni użytkowej 170,44 m2 wzniesionym w konstrukcji tradycyjnej murowanym, z dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Budynek mieszkalny jednorodzinny w stanie surowym otwartym w zabudowie wolnostojącej.

SPRZEDAŻ MA CELU ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCINieruchomość oszacowana jest na kwotę: 280.500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji jest równa 3/4 ceny oszacowania wynosi: 210.375,00: zł.Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia zgodnie z art. 871 kpc., tj. w dniu licytacji winien złożyć 1/5 ceny, a reszta powinna być uiszczona do godziny osiemnastej dnia następnego.