OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-03-30r. o godz. 12:00 wCzęstochowie przy ul. Kisielewskiego 18/28 pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

page1image1690592

L.p.

Nr prot.

Opis licytowanej ruchomości

ilość

Wartość szacunkowa w zł.

jednostkowa

łączna

1

Frezarka Infotec group model 2015 F typ TMPE29/2 nr D85763 kolor szary

1,00

14 000,00 zł

14 000,00 zł

2

Piła pionowa panelowa marka STRIEBIG model Compac TRK typ 5207C seria 32401 kolor biały

1,00

22 000,00 zł

22 000,00 zł

3

Piła taśmowa CORMAK typ BS712N nr A16065181 rok prod 2016

1,00

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY