O B W I E S Z C Z E N I E
O  D R U G I E J  L I C Y T A C J I  N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria
Komornicza w Częstochowie na podstawie art.1013 (6) kpc w związku z art. 1066 kpc podaje do
publicznej wiadomości że w dniu 26.08.2019 roku o godz 12:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej
się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 odbędzie się:
D R U G A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku poniżej.