OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:że w dniu 2019-08-28r.
o godz. 15:30 w Osiny przy ul. Częstochowska 58 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości
stanowiących własność dłużnika.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku poniżej.