OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w
Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-08-30r. o godz. 15:30
w Częstochowie przy al. Wolności 77 odbędzie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność
dłużnika.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku poniżej.