OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w
Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-08-23r. o godz. 15:30
w Częstochowie przy ul. Okulickiego 25 m 19 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących
własność dłużnika.

Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku poniżej.