OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-05-14 r. o godz.
15:00 w Częstochowie przy ul. Małopolska 60 I odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących
własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna
1 Opel Corsa samochód osobowy,
rok produkcji: 2007, nr rej. SC3447A,
VIN: W0L0SDL6884036117
1,00 10 000,00 zł
brutto
10 000,00 zł
brutto
2 RENAULT/PARTNER MASTER samochód
ciężarowy, rok produkcji: 2010,
nr rej.SC5702F, VIN VF1HDC1K642489354
1,00 15 000,00 zł
brutto
15 000,00 zł
brutto
3 Bagażnik dachowy THULE- kolor czarny 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł
4 Kosiarka Honda- kolor czerwony 1,00 400,00 zł 400,00 zł
5 Odkurzacz budowlany 1,00 700,00 zł 700,00 zł
6 Szlifierka do tynków METABO 1,00 1 500,00 zł
brutto
1 500,00 zł
brutto
7 Sofa narożna obicie welurowe, kolor beżowy 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł
8 Lampa stojąca 1,00 400,00 zł 400,00 zł
9 Sofa trzyosobowa ekoskóra kolor ciemny brąz 1,00 300,00 zł 300,00 zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi
spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek
bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: BNP
Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub
bezpośrednio w kasie kancelarii .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Przy sprzedaży ruchomości Lp.3-9 poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w
wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny
nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia
się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł,
stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.