OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w
Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.08.2020 r. o godz. 14:00 w
miejscowości: 42-263 Korwinów , ul. Złota 3 odbędzie się ponowna pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność
dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna
1 Laptop Dell model PP29L 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł
2 Sofa wypoczynkowa dwuosobowa kolor ecru 1,00 900,00 zł 900,00 zł
3 Sofa wypoczynkowa trzyosobowa kolor ecru 1,00 1 100,00 zł 1 100,00 zł
4 Laptop Apple MacBook Air 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł
5 Telewizor Samsung model
UE40F6320AWXZH
1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł
6 Telewizor Samsung model
PS50B550T4WXXH
1,00 1 500,00 zł 1 500,00 zł
7 Telewizor Sony model KDL40WD655 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie
ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej
ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie
do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dniu lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie
przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia
9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.