OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-09-21 r. o godz. 10:00  w Kancelarii Komorniczej przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 w Częstochowie odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr
Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.
L.p.
prot.
ruchomości
ilość
jednostkowa
łączna

1

Dacia Ladgy, rok prod. 2015, silnik 1,6, benzyna nr rej 4834N, kolor brązowy
1,00
10 000,00 zł
10 000,00 zł
(brutto)
2

Iveco – skrzynia rok prod 2010, silnik 2,4 diesel, nr rej. SC 0954L
1,00
19 000,00 zł
19 000,00 zł
(brutto)

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.