Pierwsza licytacja nieruchomości, 12.04.2019, Częstochowa

O B W I E S ZC ZE N I E O P I E R W S Z EJ L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art.1013 (6) kpc w związku z art. 1066 kpc podaje do...
Pierwsza licytacja ruchomości, 09.03.2019, o 12:00 w Częstochowie

Pierwsza licytacja ruchomości, 09.03.2019, o 12:00 w Częstochowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-03-09r. o godz. 12:00 w Częstochowa przy...

Pierwsza licytacja ruchomości, 09.03.2019, o 13:00 w Częstochowie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-03-09r. o godz. 13:00 wCZĘSTOCHOWA przy ul....
Pierwsza licytacja ruchomości, 09.03.2019, o 14:00 w Blachownia

Pierwsza licytacja ruchomości, 09.03.2019, o 14:00 w Blachownia

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 2019-03-09 r. o godz. 14:00 w...