Komornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym
w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa Komornik.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Arkadiusz Bloma jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie tj.:

Częstochowa – obszar całego miasta.

Powiat Częstochowski : Gminy – Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza.

Powiat Kłobucki : Gminy – Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornika we wniosku egzekucyjnym należy zamieścić oświadczenie następującej treści:
„Wierzyciel dokonuje wyboru Komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.

Strona główna         Właściwość terytorialna         Licytacje         Wzory dokumentów        Informacje ogólne        Akty prawne        Przydatne linki      Ogłoszenia         Kontakt