komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

komornik częstochowa

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa Komornik.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Arkadiusz Bloma jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie tj.:

Częstochowa – obszar całego miasta.

Powiat Częstochowski : Gminy – Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza.

Powiat Kłobucki : Gminy – Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornika we wniosku egzekucyjnym należy zamieścić oświadczenie następującej treści:
„Wierzyciel dokonuje wyboru Komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.