komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

Komornik sądowy Częstochowa
Akty prawne
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks cywilny

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks karny

Kodeks pracy

Kodeks karny skarbowy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks spółek handlowych

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Akty prawne opublikowane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523) w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP) redagowanym przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu http://isap.sejm.gov.pl/