komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik sądowy Częstochowa
Akty prawne
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks cywilny

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks karny

Kodeks pracy

Kodeks karny skarbowy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks spółek handlowych

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Akty prawne opublikowane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523) w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP) redagowanym przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu http://isap.sejm.gov.pl/