komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

Przydatne linki

Sąd Rejonowy w Częstochowie – www.czestochowa.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Częstochowie – www.czestochowa.so.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Katowicach – www.katowice.sa.gov.pl

Sąd Najwyższy RP- www.sn.pl

Urząd Miasta w Częstochowie –  www.czestochowa.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl

Sejm RP- www.sejm.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny- www.trybunal.gov.pl

Krajowa Rada Komornicza – www.komornik.pl

Izba Komornicza w Katowicach – www.izba.katowicka.komornik.pl

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych – www.licytacje.komornik.pl

Twoje Alimenty – strona KRK – www.twojealimenty.pl

Krajowy Rejestr Sądowy – https://ems.ms.gov.pl/

Centrala Baza Danych Ksiąg Wieczystych- http://ekw.ms.gov.pl

Orzecznictwo Sądu Najwyższego – www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach – www.katowice.sa.gov.pl

Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Elektroniczne postępowanie upominawcze – www.e-sad.gov.pl

Lista Sądów Powszechnych – www.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Lista Komorników Sądowych – www.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-komornikow-sadowych