O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma KancelariaKomornicza w Częstochowie nr IV na podstawie art. 953 kpc w związku z art.1066 kpc, podaje dopublicznej wiadomości że w dniu 19.11.2019 roku o godz 12:00 w sali...