O B W I E S ZC ZE N I E O P I E R W S Z EJ L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art.1013 (6) kpc w związku z art. 1066 kpc podaje do...